www.strandjagtforeningen.dk
 
 
 • Bukkekaffe
 •  
   
 • Film i Jægerhuset
 •  
   
 • Generalforsamling
 •  
   
 • Grillaften
 •  
   
 • Jubilar i Strandjagtforeningen
 •  
   
 • Julehygge
 •  
   
 • Jægerråd
 •  
   
 • Laser-shot
 •  
   
 • Mårhunde aften
 •  
   
 • Østerstur
 •  
   
   
  Generalforsamling  
   
  Der indkaldes hermed til generalforsamling i Strandjagtforeningen for Als og Sundeved:

    

  Torsdag den 17. september 2020 kl 19.00

   

  i Jægerhuset, Illerstrandvej 7, Broager       Dagsorden: 

   

  1.    Valg af dirigent.

   

  2.    Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

   

  3.    Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

   

  4.    Indkomne forslag. 

   

  5.    Fastlæggelse af kontingent.

   

  6.    Valg af formand og / eller kasserer. Formand i lige, kasserer ulige år.

   

  7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer, 3 i lige, 2 i ulige år.


  8.    Valg af 2 suppleanter. 1 i lige år, 1 i ulige år.

    

  9.    Valg af to bilags kontrollører og samt to suppleanter herfor. 1 i lige år, 1 i ulige år.

   

  10.  Eventuelt.

   

    Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

          

  Foreningen er vært ved lidt mad og drikke.


  Efter generalforsamlingen trækkes der lod om deltagelse i tre klapjagter - doneret af Broager Jagtforening.

   
   
     
  Copyright © Landsbyhjemmeside.dk